วันธรรมดา

posted on 16 Mar 2013 14:23 by blubox
วันที่สิบหกเดือนมีนาคมปีที่แล้วเป็นวันแรกที่เริ่มเขียนblog
วันที่สิบหกเดือนมีนาคมปีนี้เราเลยเหมาเอาเองว่าเป็นครบรอบหนึ่งปี
 
หนึ่งปี
 
เรียนรู้เพิ่มขึ้น
รู้จักเพิ่มขึ้น
ลืมเพื่มขึ้น
จดจำเพิ่มขึ้น
เป็นเด็กเพิ่มขึ้น
เป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น
ความทุกข์เพิ่มขึ้น
ความสุขเพิ่มขึ้น
 
 
 
 
...
 
 
เป็น
 
 
 
วันธรรมดา
ที่ดีใจเพิ่มขึ้น
 
 
 
 
 
ปล. น้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วย
 
เทียบกับสมัยเรียน
....
 
 
...

Comment

Comment:

Tweet

Recommend